Inschrijving Nacht der Vlaamse ArdennenDe inschrijving is pas compleet na betaling van het totaal bedrag op volgend Rekening nummer met vermelding van Naam + Voornaam + Nacht der vlaamse ardennen.

BE25 7350 5549 3482