G - Wandelen met Op Stap Zwalm

De Zwalmse wandelclub Op Stap Zwalm is ook bereikbaar voor de minder mobiele en mensen met een beperking. We konden de voorbije jaren reeds meerdere leden zo aansluiten, uit respect voor hen en hun privacy worden van hen geen beelden vertoont.

Deze leden kunnen bij ons zelfs gratis aansluiten en worden door zowel bestuur, medewerkers als overige leden met de nodige aandacht nauw betrokken bij onze club.

Vanaf het jaar 2023 zal er trouwens een samenwerking worden opgestart met een woonzorgcentrum uit Zwalm voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en nog andere beperkingen. 

Dusdoende duidelijk dat Op Stap Zwalm ook de mensen beperkingen een kans geeft om een sport te beoefenen mits begeleiding van mensen met de nodige kennis van zaken. We mogen dus stellen dat voor een wandelclub waar vooral jongeren hun beste beentje voorzetten we bijna uniek zijn wat betreft dit onderdeel van de sport. 

Met toch wel enige fierheid mogen we bekent maken dat we op onze wandeltocht van 16 april 2023 een proef-samenwerking gaan starten met VZW De Bolster uit Beerlegem (Zwalm).

We mogen na heel lang opzoekwerk zelfs stellen dat we pioniers zijn wat betreft het G-sporten in de wandelsport.

Wil je meesporten met ons G-sport team? Neem dan contact met ons team!