Betaling van het totaalbedrag op volgend rekeningnummer BE79 7370 7312 7333

Na ontvangst van het totaalbedrag is de inschrijving pas voltooid.